Cennik usług

Oferujemy Państwu atrakcyjne ceny

Ceny obejmują prace związane z zebraniem danych w terenie, wykonaniem niezbędnych obliczeń oraz opracowaniem świadectwa w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami i dostarczeniem go zleceniodawcy w dwóch egzemplarzach w tym w formie elektronicznej (płyta CD)

  • mieszkania - wycena indywidualna,
  • budynki jednorodzinne, budynki użytkowe - wycena indywidualna,
  • budynki wielorodzinne - wycena indywidualna.

Wystawiamy faktury VAT

PRZY STAŁYCH ZLECENIACH DLA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI, KANCELARII NOTARIALNYCH, FIRM BUDOWLANYCH I PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH KORZYSTNE RABATY

Dokumenty potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego

Przed przystąpieniem do sporządzania świadectwa energetycznego Zleceniodawca powinien udostępnić pracownikowi firmy wszelką niezbędną dokumentację domu mieszkania lub innego obiektu budowlanego, zawierającą:

  • rodzaj konstrukcji, rodzaj przegród budowlanych, użytych materiałów;
  • rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji;
  • kubaturę, powierzchnię i liczbę kondygnacji domu jednorodzinnego lub budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  • usytuowanie mieszkania (kondygnacja);
  • rok oddania obiektu do użytkowania i przeznaczenie.

Dodatki do wyceny

Brak niezbędnej dokumentacji technicznej pociąga za sobą wzrost ceny o wartość konieczną do wykonania uproszczonej inwentaryzacji. W przypadku nieznanej konstrukcji przegród budowlanych i wystąpienia konieczności wykonania odkrywek, koszt tych robót pokrywa zleceniodawca.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.
Kontakt pod numerem telefonu 502 738 733 przez 7 dni w tygodniu.